Kodulehe ja e-mailide majutusteenuse osutamise leping

1. LEPINGU OBJEKTID JA MÕISTED

Käesoleva lepingu objektiks on IThooldus.ee poolt KLIENDILE pakutav virtuaalserveri teenus, selle kasutamine ning teenusega liitumine.

KLIENT - juriidiline või füüsiline isik, kes kasutab IThooldus.ee TEENUST ja on vastutav oma virtuaalserveri sisu eest ning kellel on käesoleva lepinguga kaasnevad õigused ja kohustused talle eraldatud virtuaalserveri administreerimiseks.
IThooldus.ee - KLIENDILE TEENUST osutav äriettevõte.
ARVE - IThooldus.ee poolt KLIENDILE esitatav rahaline sissenõue sõltumata sellest, kas KLIENT kasutab TEENUST või mitte.
TEENUS - IThooldus.ee poolt pakutav virtuaalserveri teenus.
FÜÜSILINE SERVER - IThooldus.ee omanduses olev KLIENDILE TEENUSE osutamiseks rakendatud server ning selle juurde kuuluv riist- ja tarkvara.

2. LEPINGU KEHTIVUS

1) Leping jõustub hetkest, mil KLIENT on kätte saanud TEENUSE kasutamiseks vajaminevad autoriseerimiskoodid, mis võimaldavad KLIENDIL kohe TEENUST kasutama hakata.
2) Leping on sõlmitud määramata tähtajaks.
3) Leping loetakse lõppenuks 10 kalendripäeva möödudes alates hetkest, mil KLIENT saadab IThooldus.ee-le e-posti teel teate, milles KLIENT palub lõpetada talle osutatav TEENUS.

3. POOLTE KOHUSTUSED JA ÕIGUSED:

IThooldus.ee on kohustatud:
1) Täitma käesoleva lepingu nõudeid.
2) Tagama TEENUSE võimalikult suure töökindluse.
3) Hoidma KLIENDI äri- ja muid saladusi, kui need TEENUSE käigus satuvad IThooldus.ee valdusse.
4) Kõrvaldama FÜÜSILISE SERVERI rikked võimalikult kiiresti.
5) Esitama KLIENDILE pakutava TEENUSE eest ARVEID vastavalt kokkuleppele.

KLIENT on kohustatud:
1) Täitma käesoleva lepingu nõudeid.
2) Garanteerima enda poolt esitavate andmete õigsuse.
3) Informeerima kohe IThooldus.ee-d TEENUSE kasutamisega seotud probleemidest.
4) Mitte edasi müüma ega andma tasuta lepingu raames saadavaid TEENUSEID kolmandatele juriidilistele või füüsilistele isikutele ilma IThooldus.ee nõusolekuta.
5) Hoidma saladuses IThooldus.ee poolt antud TEENUSE kasutamiseks vajaminevaid autoriseerimiskoode.
6) Informeerima IThooldus.ee esimesel võimalusel oma nime või aadressi muutumisest elektronposti või telefoni teel.
7) Tasuma õigeaegselt IThooldus.ee poolt esitatud ARVED.
8) Mitte avaldama virtuaalserveris selliseid materjale või osutama selliseid teenuseid, mis on vastuolus Eesti Vabariigis kehtivate seadustega, muude õigusaktide ja heade tavadega.
9) Mitte kasutama oma virtuaalserveris tarkvara, skripte, programme või muid rakendusi, mis ülekoormavad, häirivad või kahjustavad FÜÜSILISE SERVERI tööd, takistades IThooldus.ee-d osutamast kvaliteetset TEENUST.
10) Kandma rahalist vastutust juhul, kui KLIENDI poolt kasutatav tarkvara või rakendus kahjustab FÜÜSILIST SERVERIT või takistab muul viisil IThooldus.ee TEENUSE osutamist.
11) Teatama sellest IThooldus.ee-le, kui TEENUSE eest esitatud ARVE ei ole jõudnud KLIENDILE või kui ARVE on ebakorrektne.
12) Mitte kasutama oma virtuaalserveris selliseid elektronposti programme või rakendusi, mis võimaldavad internetikasutajatel saata rämpsposti.
13) Mitte hävitama, muutma või kasutama salvestatud informatsiooni, mis ei kuulu KLIENDILE.

IThooldus.ee-l on õigus:
1) Kõrvaldada KLIENDI poolt kasutatav tarkvara, skriptid või muud rakendused, mis põhjustavad FÜÜSILISELE SERVERILE häireid või koormust, mis takistavad IThooldus.ee-l osutamast TEENUST.
2) Peatada TEENUSE osutamine KLIENDILE kohe ning ette hoiatamata juhul, kui KLIENDI poolt kasutatav tarkvara skriptid või muud rakendused on põhjustanud FÜÜSILISELE SERVERILE ülekoormusest tingitud tark- ja/või riistvaralisi rikkeid.
3) Peatada TEENUSE osutamine ja asendada KLIENDI leht teatega arve tasumata jätmise kohta kohe, kui KLIENT viivitab ARVE tasumisega üle tähtaja.
4) Muuta TEENUSE hindu, informeerides KLIENTI sellest vähemalt 30 päeva ette.
5) Lõpetada TEENUSE osutamine juhul, kui KLIENT ei täida käesolevat lepingut ning jätta KLIENDI poolt teostatud ettemakse tagastamata.

KLIENDIL on õigus:
1) Loobuda kohe TEENUSE kasutamisest, kui IThooldus.ee rakendab TEENUSELE hindu, mis pole KLIENDILE vastuvõetavad.
2) Loobuda TEENUSE kasutamisest juhul, kui IThooldus.ee poolt TEENUSE osutamiseks pakutavad tehnilised lahendused KLIENTI enam ei rahulda.
3) Loobuda TEENUSE kasutamisest, kui IThooldus.ee ei pea kinni käesolevast lepingust.
4) TEENUSE lepingujärgsel lõpetamisel saada tagasi ettemakstud summa osutamata jäänud TEENUSE eest.

4. IThooldus.ee EI VASTUTA

1) Andmeside pakkujale kuuluvate sideliinide riketest tekkinud viivituste või muude tagajärgede eest.
2) IThooldus.ee-st sõltumatult tekkinud elektrikatkestustest põhjustatud viivituste või muude TEENUSE osutamist takistavate või häirivate tagajärgede eest.
3) KLIENDI poolt virtuaalserveris hoitavate ning avaldatavate materjalide sisu ja sellest tulenevate tagajärgede eest.

5. TEATED

1) KLIENDI ja IThooldus.ee vahelised teated ning märgukirjad peavad olema esitatud kirjalikult ning edastatud elektronposti teel.

ITHOOLDUS EESTI OÜ

Reg.nr. 10250525
KMKR Nr: EE100225950
Raatuse 20,
50603 Tartu, Eesti

Swedbank
IBAN: EE632200221017995424

Avatud / Suletud

Esmaspäev - Reede
9.00 - 17.00
Laupäev - Suletud
Pühapäev - Suletud

Kontaktid

Seadmete ja teenuste müük

+372 6 016 464
+372 50 20 212

Arvutihooldus ja teenindus

+372 6 414 883
+372 51 00 345

E-post
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.